Job Blog

Loonongelijkheid tussen de top en personeel blijft bestaan

Meer gelijkheid op de werkvloer: iets wat anno 2017 een steeds grotere rol speelt binnen bedrijven. De traditionele en hiërarchische bedrijfscultuur, waar de baas het voor het zeggen heeft en het personeel enkel gehoorzaamd, komt steeds minder voor. De lijntjes worden dan ook steeds korter tussen personeel, managers en werkgevers. Binnen veel bedrijven wordt er zelfs gestreven naar zelfsturende teams. Maar hoe zit dat met gelijkheid in de inkomens?

 

De top nog steeds op kop

Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat de lonen van topbestuurders veel sneller stijgen dan dat van het personeel. De Volkskrant voerde het onderzoek uit onder 114 grote Nederlandse bedrijven. Normaliter niet gek, wanneer het in verhouding staat met hogere loonkosten van werknemers. Maar ook hier loopt de stijging niet parallel aan elkaar. Zo verdiende een topbestuurder in 2016 gemiddeld €757.000. Dit is met 2,8% toegenomen in vergelijking met het jaar 2015. De loonkosten van werknemers stegen naar 75.000, een groei van 1,3%. Onder loonkosten wordt het brutoloon, pensioen en werkgeverspremies gerekend.

 

Weg met de groeiende loonkloof

Natuurlijk is het vanzelfsprekend dat een topbestuurder meer verdient dan een doorsnee werknemer. Laten we niet vergeten dat topbestuurders niet te makkelijkste functies hebben. De stijging van de topinkomens is momenteel wel weer lager dan ooit tevoren. Maar als we ons dan toch zo focussen op gelijkheid op de werkvloer tussen het personeel en de top, dan is inkomen een onderwerp wat niet mag achterblijven. Gelukkig is er bij veertig onderzochte bedrijven wél gebleken dat het verschil tussen de top en werknemers kleiner is geworden. Wellicht dat de bedrijven, waar wel sprake is van een loonkloof, en de grootverdieners hier in de toekomst een voorbeeld aan nemen.

About 

0 Comments

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *